Δράσεις 2019

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Κλασικού & Σύγχρονου Χορού 2019

Ελλάδα - Κύπρος

Διακρίσεις - Υποτροφίες

Guest Act

Διακρίσεις νέων χορευτών στο εξωτερικό

Σώμα Επίλεκτων Χορευτών Κλασικού & Σύγχρονου Χορού