Ηλικιακές
Κατηγορίες

Παιδικές Κατηγορίες / Children’s Categories

Α. Petite:  2011, 2012, 2013,2014

Β. Mini:   2008, 2009, 2010

Κατηγορίες Νέων-Νεανίδων / Youth Categories

Γ. Junior: 2005, 2006, 2007

Δ. Senior: 2002, 2003, 2004

Κατηγορίες Ενηλίκων / Adults Categories ( 19 +)

Ε. Amateurs : Χορευτές με λιγότερο από 3 χρόνια εκπαίδευσης χορού ή με συχνότητα προπόνησης λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα.

Z. Professionals: Κάθε χορευτής που διδάσκει σε προγράμματα χορού, είτε είναι χορευτής που αποκομίζει περισσότερο από το 50% του εισοδήματός του από το χορό, είτε είναι χορευτής που ακολουθεί κάποιο επαγγελματικό πρόγραμμα φοίτησης, είτε είναι χορευτής που προπονείται τακτικά, σε συχνότητα μεγαλύτερη από 5 φορές την εβδομάδα.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διευκρίνιση για τις ηλικιακές κατηγορίες των Pas de Deux/Duet και Ensemble

Για όλες τις Kατηγορίες Pas de Deux/Duet και Ensemble, ο  Μέσος Όρος των ηλικιών  όλων των χορευτών που απαρτίζουν την ομάδα, θα καθορίσει σε ποια Hλικιακή Kατηγορία θα συμμετέχει η χορογραφία. 

Πώς υπολογίζεται ο  Μέσος Όρος Ηλικίας

Θα πρέπει να προσθέσετε όλες τις ηλικίες των χορευτών και το αποτέλεσμα να το διαιρέσετε με τον αριθμό των χορευτών. Ο τελικός αριθμός αποτελεί το Μέσο Όρο και θα πρέπει να δηλώσετε τη χορογραφία στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

 Η Oργανωτική Eπιτροπή, έπειτα από τον έλεγχο τον αιτήσεων, δύναται να μεταφέρει κάποια χορογραφία σε άλλη κατηγορία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ο διαχωρισμός των παιδιών σε ηλικιακές κατηγορίες πραγματοποιείται με βάση το έτος γέννησης και όχι το μήνα. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι με κοινό έτος γέννησης κατηγοριοποιούνται με ίδιο ακέραιο αριθμό ηλικίας πχ. 12 ετών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν έχει γεννηθεί αρχές ή τέλος του έτους.