Μουσική
& Χρονικά όρια

Κλασικό και Νεοκλασικό

Ηλικιακές κατηγορίες                      

Petite + Mini          

Solo: Max 1.30′     Duet: 1.30′     Ensemble: 2.30′                                          

Juniors, Seniors, Adults

Solo: Max 2.00′     Duet: 2.30′     Ensemble: 3.00′ 

 

Σύγχρονο και Μοντέρνο

Petite + Mini          

Solo: Max 1.30′     Duet: 1.30′     Ensemble: 2.30′                                          

Juniors, Seniors, Adults

Solo: Max 2.30′     Duet: 2.30′     Ensemble: 3.30′

 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα του διαγωνισμού, ξεχωριστό CD για κάθε χορογραφία σε περίπτωση που χρειαστεί. Αν υπάρξει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στη μουσική, οι Κριτές μπορούν να σταματήσουν ένα χορευτικό σε εξέλιξη και να ζητήσουν να επαναληφθεί μόλις είναι έτοιμη η μουσική και ο διαγωνιζόμενος.