Αίτηση Συμμετοχής

Eίσοδος Στο Διαγωνισμό - Entry Categories

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις κατηγορίες χορού, ως  Solist, μέρος του Pas de Deux / Duet ή και μέρος του Group. 

Δικαιούται να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες θέλει.

Η Αίτηση Συμμετοχής ολοκληρώνεται και γίνεται δεκτή μόνο μετά την κατάθεση της εισφοράς συμμετοχής των διαγωνιζόμενων (Εntry Fee). 

Με την αίτησή σας στο διαγωνισμό, αποδέχεται ο κάθε διαγωνιζόμενος τους όρους και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων για κανένα λόγο από τη στιγμή που ολοκληρώσετε την αίτηση συμμετοχής. 

Εισφορά Συμμετοχής

Μόλις συμπληρωθεί η Αίτηση Συμμετοχής, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η είσοδός σας στο Διαγωνισμό με την κατάθεση της εισφοράς για τη συμμετοχή σας.

Solist: €80 /dancer/solo
Pas de Deux/Duets: €50/dancer 
Group: €40/dancer

 
 

Εκπτωτική Πολιτική – Early Registration -20%

 
  • Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την αίτησή τους και θα καταθέσουν την εισφορά μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 θα έχουν έκπτωση -20%
  • Στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει 4 έως 6 συμμετοχές, υπάρχει έκπτωση 35% και δεν συνδυάζεται με άλλη έκπτωση.
  • Δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς επιστροφή της εισφοράς από τη στιγμή που θα δηλώσετε συμμετοχή στo διαγωνισμό.
  • H Διοργάνωση μπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση/υποτροφία στο κόστος συμμετοχής κάποιων χορευτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο γονείς με κάρτα ανεργίας και χαμηλό φορολογικό εισόδημα και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Παρακαλούμε τους υπευθύνους σε κάθε εκπαιδευτικό φορέα να μην αποκλείσουν χορευτές για οικονομικό λόγο. Στείλτε μας το αίτημά σας στο nationalsgreece@gmail.com 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξτε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θέλετε να συμμετέχετε.