Αίτηση Συμμετοχής

Eίσοδος Στο Διαγωνισμό - Entry Categories

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις κατηγορίες χορού, ως Solist, μέρος του Pas de Deux / Duet ή και μέρος του Group. 

Δικαιούται να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες θέλει. 

Κόστος Συμμετοχής

 

  • H Διοργάνωση μπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση/υποτροφία στο κόστος συμμετοχής κάποιων χορευτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο γονείς με κάρτα ανεργίας και χαμηλό φορολογικό εισόδημα και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Παρακαλούμε τους υπευθύνους σε κάθε εκπαιδευτικό φορέα να μην αποκλείσουν χορευτές για οικονομικό λόγο. Στείλτε μας το αίτημά σας στο nationalsgreece@gmail.com  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ