Αίτηση Συμμετοχής

Eίσοδος Στο Διαγωνισμό - Entry Categories

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες χορού, ως Solist, μέρος του Pas de Deux / Duet ή και μέρος του Ensemble. Δικαιούται δε να συμμετέχει συνολικά σε 2 Solo (όχι στην ίδια κατηγορία χορού), σε 2 Duet και σε 2  Ensemble (όχι στην ίδια κατηγορία χορού). Mέγιστο: 6 συμμετοχές ανά χορευτή.  

Η Αίτηση Συμμετοχής ολοκληρώνεται και γίνεται δεκτή μόνο μετά την κατάθεση της εισφοράς συμμετοχής των διαγωνιζόμενων (Εntry Fee). Με την αίτησή σας στο διαγωνισμό αποδέχεται ο κάθε συμμετέχοντας τους όρους και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων για κανένας λόγο από τη στιγμή που ολοκληρώσετε την αίτηση συμμετοχής. 

Early Registration

Υποβολή  Αιτήσεων:  Για κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί διαδικτυακά η επίσημη φόρμα με τα έγκυρα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, της χορογραφίας, της σχολής χορού/συλλόγου, χορογράφου, συνοδού κ.α.  Διευκρίνιση: Αν ένας διαγωνιζόμενος έχει πολλές συμμετοχές, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Αίτηση για κάθε συμμετοχή.

 

Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση της διαδικτυακής Aίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να στείλετε mail στο info@nationalsdance.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η προθεσμία για αλλαγές στις Aιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με mail. 

H Οργανωτική Eπιτροπή έχει το δικαίωμα να σταματήσει τις αιτήσεις σε κάποια Κατηγορία Χορού αν ξεπεραστεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχών. 

Κόστος Συμμετοχής

Μόλις συμπληρωθεί η Αίτηση Συμμετοχής, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η είσοδός σας στο Διαγωνισμό με την κατάθεση της εισφοράς για τη συμμετοχή σας.

Solist : € 70 /dancer/solo

Pas de Deux/Duets : € 50/dancer

Ensemble Category : € 35/dancer

Εκπτωτική Πολιτική
  • Στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει 4 έως 6 συμμετοχές, υπάρχει έκπτωση 35% και δεν συνδυάζεται με άλλη έκπτωση.
  • H Διοργάνωση μπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση/υποτροφία στο κόστος συμμετοχής κάποιων χορευτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο γονείς με κάρτα ανεργίας και χαμηλό φορολογικό εισόδημα και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Παρακαλούμε τους υπευθύνους σε κάθε εκπαιδευτικό φορέα να μην αποκλείσουν χορευτές για οικονομικό λόγο. Στείλτε μας το αίτημά σας στο nationalsgreece@gmail.com  
  • Δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς επιστροφή της εισφοράς από τη στιγμή που θα δηλώσετε συμμετοχή στη εκδήλωση