Βραβεία &
Υποτροφίες

Η κριτική επιτροπή θα απονείμει τίτλους για εξαιρετικές εμφανίσεις. Οι διακριθέντες δύναται να συμμετάσχουν στο  “Σώμα Επίλεκτων Χορευτών Κλασικού & Σύγχρονου Χορού”  και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σε όλες τις κατηγορίες Solo, οι άνδρες και οι γυναίκες συμμετέχοντες θα βραβευτούν χωριστά εκτός αν υπάρχουν λιγότεροι από 3 άνδρες συμμετέχοντες ανά κατηγορία. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγωνιστούν μαζί αλλά ένα ξεχωριστό βραβείο “Elite Male Dancer” μπορεί να απονεμηθεί, κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής.

Έπαθλα και Δώρα / Awards & Gifts

α. Αναμνηστικό Συμμετοχής
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

β. Βραβεία από Κριτές/Υποτροφίες